انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مجموعه مقالات دکتر صفایی مقدم

يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳، ۰۱:۰۰ ق.ظ

با تشکر از خانم نظری جهت جمع آوری و هماهنگی با دکتر صفایی.در ضمن،این مجموعه کاملی از مقالات دکتر صفایی نیست ،به زودی کامل می شود.


دریافت
حجم: 8.92 مگابایت