انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

  عنوان: تمرین بحث فلسفی از طریق اجتماع پژوهشی

Philosophical practice

دکتر یحیی قائدی

دانشیار دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 تاریخ 30/1/94ساعت 16 تا 18

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 اتاق شورا

 ظرفیت شرکت کنندگان در تمرین 20 نفر

 ظرفیت مشاهده گران و ناظران 20 نفر

 ورود برای همه ازاد و رایگان است

 افرادی که مایلند در تمرین شرکت نمایند درخواست خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند

pesi.anjoman@gmail.com

نحوه اجرای تمرین و موضوع بحث و سایر اطلاعات لازم بزودی به اطلاع خواهد رسید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۱۶
علی تقی زاده

چهارمین جلسه ژرنال کلوب

 گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

دوشنبه، 94/1/31 ساعت 16:30    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 ارائــه مقاله تـوسط: آقای مرادی (دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران)

عنـــوان مقـالـــه:

Inline image 1

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۵۹
علی تقی زاده

خانم دکتر ایروانی

دریافت
حجم: 7.35 مگابایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۴ ، ۱۵:۵۳
علی تقی زاده