انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

دریافت
حجم: 25.5 کیلوبایت
توضیحات: چکیده

دریافت
حجم: 115 کیلوبایت
توضیحات: مقاله

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۳:۲۵
علی تقی زاده

بهترین پیشنهاد برای مصاحبه دکترای تعلیم و تربیت برای داوطلبان رشته تعلیم و تربیت مطالعه مجموعه مقالات اندیشمندان تعلیم و تربیت ایران است.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۱:۰۸
علی تقی زاده

انتشار  مجموعه مقالات اندیشمندان تعلیم و تربیت شماره 8 به مناسبت نکوداشت استاد

سید حمید رضا علوی

دانلود

حجم:38M

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۱:۰۴
علی تقی زاده