انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

دروس فلسفه تطبیقی دکتر باقری

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۳، ۰۹:۳۵ ب.ظ

دریافت فایل جلسه اول
حجم: 4.69 مگابایت

دریافت جلسه دوم
حجم: 4.82 مگابایت

دریافت جلسه سوم
حجم: 5.16 مگابایت
دریافت جلسه چهارم
حجم: 8.6 مگابایت