انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است


گروه تخصصی تعلیم و تربیت کل کشور

https://telegram.me/joinchat/BrWtkz4GOa3KGY06d5kSIQ


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۴۵
علی تقی زاده