انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

ژرنال کلوب 5

جمعه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۲۵ ب.ظ

دریافت
حجم: 25.5 کیلوبایت
توضیحات: چکیده

دریافت
حجم: 115 کیلوبایت
توضیحات: مقاله

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۲/۲۵
علی تقی زاده