انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

سلسله نشست های انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

جمعه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۴:۱۶ ب.ظ

  عنوان: تمرین بحث فلسفی از طریق اجتماع پژوهشی

Philosophical practice

دکتر یحیی قائدی

دانشیار دانشگاه خوارزمی و عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

 تاریخ 30/1/94ساعت 16 تا 18

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 اتاق شورا

 ظرفیت شرکت کنندگان در تمرین 20 نفر

 ظرفیت مشاهده گران و ناظران 20 نفر

 ورود برای همه ازاد و رایگان است

 افرادی که مایلند در تمرین شرکت نمایند درخواست خود را به ایمیل انجمن ارسال نمایند

pesi.anjoman@gmail.com

نحوه اجرای تمرین و موضوع بحث و سایر اطلاعات لازم بزودی به اطلاع خواهد رسید