انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مکاتب تربیتی دکتر باقری

شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۰۸:۰۰ ب.ظ

مجموعه درس های مکاتب تربیتی دکتر باقری

 

جلسه اول:    دریافت    حجم: 18.2 مگابایت

جلسه سوم:  دریافت حجم: 8.12 مگابایت

جلسه چهارم:دریافت حجم: 4.66 مگابایت

جلسه پنجم: دریافت حجم: 24.7 مگابایت