انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

سایت رسمی استاد دکتر باقری

پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۷:۵۷ ب.ظ
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۰۸
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»