انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مجموعه مقالات اندیشمندان تعلیم و تربیت ایران شماره 8

يكشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۰۴ ق.ظ

انتشار  مجموعه مقالات اندیشمندان تعلیم و تربیت شماره 8 به مناسبت نکوداشت استاد

سید حمید رضا علوی

دانلود

حجم:38M