انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مجموعه مقالات دکتر شمشیری

يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۷ ق.ظ

با تشکر از خانم ایران پور که زحمت جمع آوری و هماهنگی با دکتر شمشیری رو کشیدند امیدوارم زحمات دوستان مورد توجه اساتید و دانشجویان قرار گیرد.

دریافت
حجم: 16.1 مگابایت