انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

Afterword

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۰۱:۲۱ ق.ظ

Platonic Origins of Educational Thought

دریافت
حجم: 4.07 مگابایت


Aristotle

دریافت
حجم: 2.9 مگابایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۱۸
علی تقی زاده