انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

جلسه دوم ژورنال کلوب

پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۴۳ ق.ظ

بررسی مقاله  Between Body and Spirit ارایه دهنده دکتر باقری


دریافت
حجم: 9.8 مگابایت