انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

چند مقاله

جمعه, ۲۱ آذر ۱۳۹۳، ۰۸:۵۶ ق.ظ

22 مقاله از دکتر باقری

دریافت
حجم: 14.8 مگابایت

بررسی تطبیقی دیدگاه سهروردی و هوسرل

دریافت
حجم: 189 کیلوبایت

دریدا

دریافت
حجم: 369 کیلوبایت