انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

بودایسم (چاکراها)

دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۴ ب.ظ
بودایسم:    (چاکراها)
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۱۷
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»