انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

نئوپراگماتیسم

جمعه, ۳۰ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۳۳ ب.ظ

انسان از دیدگاه نو عمل گرایی دکتر باقری

دریافت

تاثیر ریچارد روروتی بر عملگرایی جدید دکتر باقری

دریافت
حجم: 526 کیلوبایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۳۰
علی تقی زاده

نئوپراگماتیسم