انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

پراگماتیسم

پنجشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۳، ۰۹:۴۲ ق.ظ

مباحث پراگماتیسم دکتر باقری 1393 آبان


دریافت
حجم: 5.48 مگابایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۲۹
علی تقی زاده