انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

درخواست همکاری

يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳، ۰۱:۲۸ ق.ظ

از دانشجویان رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاههای فردوسی مشهد،اصفهان،کرمان،تبریز،شهیدبهشتی،تربیت مدرس،بوعلی،کاشان،شاهد،پیام نور و دانشگاه آزاد دعوت می شود برای معرفی مقالات و سخنرانی های اساتید خود با ما همکاری کنند.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۱۹
علی تقی زاده