انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

جذب هیات علمی بهمن ماه ۱۳۹۳

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۰۶:۱۲ ب.ظ

فهرست اعلام نیازهای جذب هیات علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت بهمن ماه ۱۳۹۳ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۱۴
علی تقی زاده

جذب هیات علمی