انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

ششمین همایش انجمن تعلیم و تربیت

پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۴۷ ب.ظ

برای اطلاع بیشتر به آدرس همایش  مراجعه کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۱/۰۹
علی تقی زاده