انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

دریدا

پنجشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۳، ۰۱:۲۸ ق.ظ

دکتر خسرو باقری پاییز 93

دریافت
حجم: 11.4 مگابایت

بررسی تطبیقی دیدگاه هوسرل و سهروردی

دریافت
حجم: 6.82 مگابایت