انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

جواب میرداماد در قبر

دوشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۳، ۰۸:۰۹ ب.ظ

گویند: وقتى میرداماد فیلسوف معروف را به خاک سپردند، نکیر و منکر در شب اول قبر از او پرسیدند: من ربک ؟ خدایت کیست ؟
میرداماد پاسخ داد: اُسطُقُس فوق اُسطُقُسات
فرشتگان چیزى نفهمیدند. به خداوند عرض کردند: بار خدایا، این مرد به چه زبانى تکلم مى کند که ما نمى فهمیم ؟
خطاب رسید: اى فرشتگان ، او را به حال خود رها کنید، چون وى در حیات نیز مانند ممات سخنانى مى گفت که هیچکس نمى فهمید.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۲۴
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»