انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مقاله ای از Hirst

پنجشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۵۴ ب.ظ

دریافت
حجم: 2.73 مگابایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۰۶
علی تقی زاده