انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

نقد منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۳ ب.ظ

بررسی مقاله نقد منزلت عقل در هندسه معرفت دینی دکتر باقری


درس فلسفه تطبیقی


دریافت
حجم: 10.5 مگابایت