انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

جلسه درس فلسفه معاصر نئوپراگماتیسم

سه شنبه, ۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۶ ب.ظ

جلسه درس فلسفه معاصر نئوپراگماتیسم  دکتر باقری آذر 1393


دریافت
حجم: 7.82 مگابایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۰۴