انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

هندسه معرفت دینی

شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲ ق.ظ

مجموعه مقالات در مورد علم دینی و هندسه معرفت دینی

1-دریافت
حجم: 94.9 کیلوبایت
توضیحات: جوادی آملی دکتر باقری و سوزنچی


2-دریافت
حجم: 144 کیلوبایت
توضیحات: خلاصه کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

3-دریافت
حجم: 186 کیلوبایت
توضیحات: نقد منزلت عقل در هندسه معرفت دینی


4-دریافت
حجم: 807 کیلوبایت
توضیحات: نقد و بررسی کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی


5-دریافت
حجم: 231 کیلوبایت
توضیحات: نقد سوزنچی


6-دریافت
حجم: 676 کیلوبایت
توضیحات: کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی


7-دریافت
حجم: 354 کیلوبایت
توضیحات: نقد منزلت عقل در هندسه معرفت دینی فنایی