انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

philosophy for life1 استاد ملکیان

چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰ ق.ظ
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۲۸
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»