انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

نئوپراگماتیسم

پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۰۶:۰۳ ب.ظ

ضمن تبریک دوباره مبنی بر انتخاب استاد بزرگوار آقای دکتر باقری به عنوان عضو تحریره دایره المعارف بین المللی فلسفه و تئوری تربیتی، سلامتی و توفیق روزافرون ایشان را از خداوند متعال خواستاریم. 

دائره المعارف تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت به زبان انگلیسی چندین سال است که به صورت آنلاین قابل استفاده است. مدخل نئوپراگماتیسم که استاد بزرگوار دکتر خسرو باقری آن را تالیف نموده است بروی این دائره المعارف قرار گرفته است و برای محققان و دانشجویان قابل استفاده است.

برای رفتن به مدخل نئوپراگماتیسم لینک مقابل را کلیک کنید: نئوپراگماتیسم موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۰۸
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»