انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

آرای تربیتی شرق باستان

سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۰۹:۳۹ ب.ظ
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۲۲
علی تقی زاده