انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مقاله فلسفه تحلیلی

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۱۲ ق.ظ

دریافت مقاله
حجم: 25.6 کیلوبایت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۱۹
علی تقی زاده