انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

فلوطین

شنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۱:۳۳ ق.ظ

فلسفه فلوطین دکتر بلخاری

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

ادامه فلوطین و سایر مباحث را از اینجا دانلود کنید
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۱۹
علی تقی زاده