انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

مجموعه مباحث دکترینولوژی فلسفه‌ی ‌تعلیم ‌و ‌تربیت ارائه شده توسط اندیشکده یقین را می توانید از اینجا دانلود کنید.

دانلود فلسفه‌ی ‌تعلیم ‌و ‌تربیت

امنیت ‌تعلیم ‌و‌ تربیت

طرح ‌تعلیم‌ و ‌تأدیب ‌و‌ تربیت‌1

طرح ‌تعلیم ‌و ‌تأدیب ‌و ‌تربیت‌2

سایر مباحث را از اینجا دانلود کنید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۰۶
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»

نظرات  (۱)

بی زحمت وبلاگ من را نیز اد کنید تا ارتباط بیشتری بین دانشگاها برقرار گردد.