انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ورودی 1393

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

هدف از این سایت ارائه اندیشه ها و برنامه ها و فعالیت های پژوهشی اندیشمندان فلسفه تعلیم و تربیت ایران به ویژه دانشگاه تهران است.

انسان طراز و کودکان استراتژیست

يكشنبه, ۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷ ق.ظ

بررسی وضعیت انیمیشن و شیوه بیان استراتژی کشورها برای آموزش به کودکان،  همچنین استراتژی انیمیشن‌های متفاوتی که طی چند دهه شاهد پخش آن از تلویزیون  بودیم .گفتگوی برنامه راز در مورد آموزش فلسفه برای کودکان و بررسی انمیشن های

پتو مت

ایکی یوسان

سوپر استار

......

این برنامه می توانید از این آدرس دانلود کنید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۰۶
دانشجویان دکترای فلسفه ت و ت «دانشگاه تهران»